Hustyper

Typ                                                            Storlek                    Hyra                     Ritning

4 r o k i parhus                                  104 m2                     4,509:-               ritning BV
                                                                                                                                      ritning OV
4 r o k enplanshus                           106 m2                     4,595:-                ritning
4 r o k enplanshus                           104 m2                     4,509:-               ritning
3 r o k enplanshus                              85 m2                     3,875:-                ritning
2 r o k enplanshus                              65 m2                     2,929:-               ritning


Förutom månadsavgiften står de boende själva för värme, vatten samt sophämtning