Hustyper

Typ                                                            Storlek                    Avgift                     Ritning

4 r o k i parhus                                  104 m2                     4 755 kr               ritning BV
                                                                                                                                       ritning OV
4 r o k enplanshus                           106 m2                     4 877 kr                       ritning
4 r o k enplanshus                           104 m2                     4 785 kr                      ritning
3 r o k enplanshus                              85 m2                     4 099 kr                      ritning
2 r o k enplanshus                              65 m2                     3 108 kr                     ritning


Förutom månadsavgiften står de boende själva för värme, vatten samt sophämtning