Styrelsemöte 17/9

* Man får INTE ladda elbilar från vanligt eluttag! Detta medför brandrisk!
Har man elbil så måste man installera en separat laddstation.
*Arbetet med att säkra (sätta fast) duchblandare har påbörjats. detta ska göras i alla 4 or, eftersom det inte har gjorts ordentligt från början. Ronny har hand om detta, om någon har frågor så kontakta honom.
*Arbetet med att lägga om plattorna utanför husen har återupptagits. Arbetet fortsätter på Pihlefeltsvägen
* Målningen av våra hus. Det är konstaterat att en del hus har målats med fel färg. Detta gäller alla gröna och gråa hus. Alla dessa hus ska målas om, offerter ska tas in, målningen är planerad till nästa sommar.
* Komposten, det är viktigt att den sköts, annars kan vi bli av med den. Töm så långt in ni kan.
* Släpkärran har fått nytt tryck på kapellet, så nu kan man låna den igen.

Styrelsemöte

Vi har legat lågt med styrelsemöten under vår/sommar p.g.a. Corona, men nu har vi haft ett styrelsemöte.
 *Ekonomin är fortsatt god
* Christer och Ronny går igenom målningen av alla hus. En representant från firman som utförde jobbet har varit här. Tydligen har det använts olika sorts färg, så p.g.a. detta måste en del hus målas om. Vi återkommer om detta.
* I vissa hus sitter blandarna till duschen lösa, Ronny och Christer går igenom alla hus som är berörda. 
* Arbetet med plattläggningen fortsätter, nu på Pihlefeltsvägen
* Elementen behöver gås igenom, vi återkommer om detta senare i höst.
* Träd som kan vara till skada för hus ska tas ner.
Ett papper med information om detta fixar Christer.

* Släpkärran! Alla har fått information om det i postlådan, men jag tar det här också. 
*Kärran har nu Ronny Eliasson ansvar för och även lånar ut. Släpkärran står numera på gräsplätten utanför Munkavägen 6.
* Att låna kärran är gratis, men det medför ansvar för den som lånar den! Kärran ska självklart var i samma skick när du lämnar den som när du hämtade den! d.v.s. hel och ren!
* Man lånar kärran 4 timmar, om det gäller längre tid så får man komma överens om det med Ronny.
* Kärran får endast lånas av dom som bor i vårt område!
* Den som lånar kärran hämtar den!

* Boka gärna kärran via telefon eller sms till Ronny Eliasson!
Vi vill då ha namn och telnummer till den som bokar
Tel. till Ronny; 0722 00 41 01
 

Grävarbete !

Kommunen ska gräva en brunn på planen till höger om lekplatsen, framför komposten!! Man har satt upp staket runt området där man ska gräva, men
VAR FÖRSIKTIGA. Enligt uppgift så ska det grävas ganska djupt. Tänker speciellt på alla nyfikna barn, se efter era barn så ingen olycka händer. 
Komposten är svår att nå p.g.a. detta, försök att vänta med att gå till komposten tills grävarbetet är klart.

 

Årsmötet den 18 Juni

Lite info om årsmötet som vi hade den 18 Juni, ber om ursäkt att det har dröjt.
Sedvanlig genomgång av dagordningen vid årsmöte, om någon vill veta mer, så kontakta Christer.
Beslut om att ändra styrelsen togs, styrelsen minskas, nu består styrelsen av 5 ledamöter, inga suppleanter. Föedelningen av arbetsuppgifter i styrelsen tas vid nästa styrelsemöte.
Som styrelseledamot blir man vald för 2 år, denna fördelning i styrelsen har varit ojämt fördelad, p.g.a. detta valdes Christer på 1 år. Nästa år är det således jag (Christina) och Christer som avgår eller väljs om.
Den nya styrelsen består av: Christer Asplind, Maria Hammar, Ronny Eliasson, Helene Spångberg och Christina Blom.
Som internrevisor valdes Maria Jansson
Valberedning: Helene Spångberg, (sammankallande) och Fredrik Larsson

Årsmöte

Årsmötet blir den 18 Juni klockan 18.00 i Pingstkyrkan.
Vid frågor och funderingar, kontakta Christer. 
Info kommer även i brevlådorna.

arbetet med plattorna

14 April.
Arbetet med plattorna fortsätter från och med den här veckan på Pihlefeltsvägen.
Senare i vår/sommar är tanken att fortsätta på Walleniusvägen/Munkavägen, återkommer med mer exakt tidpunkt för detta.

Lite nytt  

Mars 2020
* Arbetet med plattorna utanför våra hus har ju p.g.a. den milda vintern gått snabbare än beräknat. Arbetet ska fortsätta med början vecka 13, alltså fr.o.m. nästa vecka. 
* Man kan inte ladda elbilar i vårt område! För detta krävs elinstallationer av behörig personal, för mer info. kontakta Christer.
* Äntligen har vi fått nytt kapell på vår släpkärra! Texten på sidorna ska dit också, men det kommer senare, Tänk på att kärran ska återlämnas städad och låst!
 

Lite info

* Plattorna utanför husen är klart vad gäller Rudbergsvägen. Arbetet förtsätter på Pihlefeltsvägen med början nästa år, när man börjar beror mycket på vädret.
Planen är att Munkavägen och Walleniusvägen ska göras 2021.
* Vi har i styrelsen diskuterat information till medlemmarna, det är ett ganska svårt kapitel, men vi har kommit fram till följande: Den "allmänna" informationen kommer att finnas på vår hemsida (brfbjorsater.se) den mer specifika informationen, även aktuella saker, kommer att stå i vår sms grupp.
Information om detta kommer förståss att delas ut i alla brevlådor.  För er som inte är med i sms gruppen, så kommer det att stå hur man gör för att gå med, men vill någon gå med redan nu, så kan man höra av sej till mej (Christina), eller maila via hemsidan.
ETT RIKTIGT GOTT NYTT ÅR !

information från styrelsemötet den 5 november
 

 * En höjning av månadsavgiften blir 2 % från den 1 januari 2020.
 * Kontrollen av krypgrunderna är snart klar. När protokollen kommer och vi vet vad som behöver åtgärdas kommer även dräneringen att ses över. mer info om detta kommer senare.
*  Som kanske många har sett har ett par stora träd avverkats. Ytterligare fällning av träd som eventuellt kan orsaka skada kommer att ske, Christer skickar ut förfrågan om detta.
*  Det finns en del kvar att göra vad beträffar målningen av våra hus som Sandå gjorde, detta ska ses över efter årsskiftet.

 information från styrelsemöte den 20 aug

* Som ni kanske har sett så är den trasiga motorcykelgungan på lekplatsen nu utbytt mot en ny hel och fin. På lekplatsen återstår bara att få bort det gamla lekhuset, enl. Christer ska detta ske snart.
* Arbetet med att förbättra och byta gångplattorna fortsätter på Rudbergsvägen, troligen hinns bara den gatan bli klar i år, fortsättning följer med Pihlefeltsvägen nästa år.
* Ventilationen och pannorna ska ses över, en kontroll ska göras innan vintern. Vi återkommer med mer info om när detta ska ske.
* Som alla vet så ska filtret i pannan göras rent ibland, detta filter behöver bytas ibland. Är det någon som behöver byta så har Christer nya.

Lekplatsen

Så är äntligen vår nya fina lekplats invigd!
Alla barn som ville fick varsin sax och fick vara med och klippa bandet.
Sedan blev det fika, grillad korv, dricka och kaffe för alla som ville ha, barn som vuxna.
Det som återstår att göra är att det gamla lekhuset ska bort eftersom det dömdes ut vid besiktningen, den lilla motorcykelgungan ska bytas, en ny är beställd. 
Jag hoppas vår lekplats kommer att vara till glädje för många och i många år. 
Tack till alla som kom till invigningen! Tack även till alla som fixade iordning och gjorde så fint till invigningen!
Passar på att påminna, om någon behöver färg till huset för att bättra på något, eller om man behöver olja till altan så hör av er till Christer.

Info från Årsmötet och styrelsemöte

Årsmötet innehöll sedvanlig dagordning. Om någon vill veta mer om detta så kontakta Christer.
Beslut togs om att styrelsen ska innehålla 5 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter, detta p.g.a. att  styrelsen några år har innehållit 6 ordinarie ledamöter, en styrelse ska helst innehålla ojämnt antal.
Christer omvaldes som ordförande, jag omvaldes och som suppleant valdes Helene Spångberg.
Valberedningen omvaldes och består av Helene Spångberg och Jonny Ramberg.
Till intern revisor valdes Maria Hammar.

Tyvärr var det endast ca 15 personer på årsmötet!!!  
Detta är såklart väldigt dåligt!
Jag vill passa på att informera om att, som alla vet så är det svårt att få folk att ställa upp och vara med i styrelsen, OM det skulle vara så att man inte lyckas få ihop en styrelse, så kan det gå så illa att föreningen upplöses och våra hus säljs!!

Problem med parkering finns. Tänk på hur ni parkerar! Man får bl.a.  inte parkera på en vändplan! Använd dom områden som finns att tillgå, bl.a. vid Rudbergsvägen där vi förvarar gräsklipparen och släpkärran  m.m. det finns också plats längst in på Munkavägen. Dessa platser är säklart endast tänkta som tillfälliga parkeringar av besökare m.m.

En kontroll av ventilationen och pannorna kommer att göras i höst.
Det blir även kontroll av våra krypgrunder, även detta i höst.

Lekplatsen är äntligen (nästan) klar!
Vi har preliminärt tänkt att fira detta med en sommar/ invigningsfest!!
Vi har planerat att ha den den 29 Juni på fm. Jag återkommer såklart med mer info om detta!
 

2018 > 06

Styrelsemöte 30 Maj

Konstituerande möte. Eftersom styrelsen är oförändrad var det inga konstigheter.

  • Det beslutades att vi även i fortsättningen ska anlita HSB för administrativa tjänster.
  • Lekplatsen, förslaget som jag har presenterat klubbades. Allt kommer förhoppningsvis att beställas inom några dagar. 
  • Hängrännorna, Christer ska kolla med olika företag om att måla dom.
  • Termostaterna, vi har fått två offerter, men dom är ganska dyra så Christer ska försöka få in fler offerter 
  • Gångplattor, vid vissa hus behöver gångplattorna läggas om och detta är föreningens ansvar. Det gäller endast dom plattor som fanns från början. I början av Juni ska Christer gå runt och kolla vad som behöver göras åt detta.


Nu tar styrelsen sommarledigt! Vi önskar alla en underbar sommar!

 

Läs hela inlägget »

En liten rubrik.